κόσμιος

κόσμιος
-α, -ο
επίρρ. ευπρεπής, εύτακτος.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • κόσμιος — well ordered masc nom sg κόσμιος well ordered masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κόσμιος — α, ο, θηλ. και κοσμία (ΑM κόσμιος, ία, ον, Α και κόσμιος, ον) [κόσμος] 1. ο καλά διατεταγμένος, ο κανονικός (α. «κόσμια εμφάνιση» β. «κοσμίας ᾠκοδομοῡντο οἰκήσεις», Πλάτ.) 2. (για πρόσ.) ευπρεπής, σεμνός, φρόνιμος (α. «κόσμιος άνθρωπος» β. «δεῑ… …   Dictionary of Greek

  • κοσμιώτερον — κόσμιος well ordered adverbial comp κόσμιος well ordered masc acc comp sg κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc comp sg κόσμιος well ordered masc acc comp sg κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc comp sg κόσμιος well ordered adverbial …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιωτέρων — κόσμιος well ordered fem gen comp pl κόσμιος well ordered masc/neut gen comp pl κόσμιος well ordered fem gen comp pl κόσμιος well ordered masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιώτατα — κόσμιος well ordered adverbial superl κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc superl pl κόσμιος well ordered adverbial superl κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιώτατον — κόσμιος well ordered masc acc superl sg κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc superl sg κόσμιος well ordered masc acc superl sg κόσμιος well ordered neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμίως — κόσμιος well ordered adverbial κόσμιος well ordered masc acc pl (doric) κόσμιος well ordered adverbial κόσμιος well ordered masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιωτάταις — κόσμιος well ordered fem dat superl pl κόσμιος well ordered fem dat superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιωτάτη — κόσμιος well ordered fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) κόσμιος well ordered fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοσμιωτάτην — κόσμιος well ordered fem acc superl sg (attic epic ionic) κόσμιος well ordered fem acc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”